Usnesení 9. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 25.02.2019

299.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 46/2019 - 52/2019.

300.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o předběžných výsledcích hospodaření města za r. 2018.

301.

Rada města schvaluje Souhrnnou zprávu o provedení inventarizace v účetní jednotce Město Jeseník k 31. 12. 2018.

302.

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování ze dne 18.2.2019.

303.

Rada města v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,  vyšším   odborném   a   jiném   vzdělávání   (školský zákon), v platném znění, jmenuje paní Marcelu Chudárkovou DiS. do funkce ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Karla Čapka Jeseník od 1.3.2019, a to na základě výsledků konkurzního řízení.

304.

Rada města stanoví platový výměr BcA. Petře Fusové, ředitelce příspěvkové organizace MKZ Jeseník s účinností od 1.3.2019.

305.

Rada města jmenuje členy školské rady při Základní škole Jeseník: Mgr. Bc. Zdeňku Blišťanovou, Mgr. Zdeňku Exelovou a Ing. Ivu Peitlovou.

306.

Rada města vyhlašuje konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Jeseník, Jiráskova 799, příspěvkové organizace v souladu se školským zákonem, v platném znění.

307.

Rada města vyhlašuje konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Kopretina Jeseník, příspěvkové organizace v souladu se školským zákonem, v platném znění.

308.

Rada města bere na vědomí zápis z jednání Dotační komise dne 19. 2. 2019.

309.

Rada města schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města z Dotačního programu na podporu sportu - činnost sportovních organizací těmto žadatelům:

Basketbal Jeseník, spolek - 41.000,- Kč; Šachový klub Jeseník, z.s. - 42.000,- Kč; Raft Team H2O Jeseník, z.s. - 28.000,- Kč; Tenisový klub Jeseník, z.s. - 29.000,- Kč; KST Jeseník, z.s. - 22.000,- Kč.

310.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města nad 50 tis. Kč, z Dotačního programu na podporu sportu - činnost sportovních organizací těmto žadatelům:

Bikros klub Jeseník - 96.000,- Kč;  AC Gamaspol Jeseník, Česká Ves - 120.000,- Kč; SKI Řetězárna, Jeseník - 60.000,- Kč; Horolezci Jeseník, z.s., Bělá pod Pradědem - 53.000,- Kč; Cyklistika Jeseník, z.s. - 77.000,- Kč;   La Pirouette, z.s., Mikulovice 69.000,- Kč; Karate Klub Jeseník, z.s. - 114.000,- Kč; FK Jeseník, z.s. - 257.000,- Kč; FBK Jeseník, z.s., Česká Ves - 113.000,- Kč; Plavecký klub Jeseník, Lipová-lázně - 110.000,- Kč; FENIX SKI TEAM Jeseník, z.s. - 212.000,- Kč.

311.

Rada města schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města z Dotačního programu na podporu jednorázových projektů - akcí na rok 2019 těmto žadatelům:

ZŠ Jeseník, Fučíkova - Speciální olympiáda - 20.000,- Kč; Okresní sdružení ČUS Jeseník, spolek - Vyhlášení nejlepšího sportovce roku 2018 - 20.000,- Kč; Okresní sdružení ČUS Jeseník, spolek - 21. ročník ligy ZŠ ve stolním tenisu - 3.000,- Kč; Roman Janků Management, s.r.o. - Klasika Viva 2019 - 12.000,- Kč; Volejbalový oddíl Jeseník, z.s. - Mezinárodní volejbalový turnaj - 15.000,- Kč; Domov pro seniory Javorník. p.o. - Sportovní hry pro seniory - 7.000,- Kč; Společnost Vincenze Priessnitze, z.s. - Dny her v Háji Víly Ozdravy - 10.000,- Kč; PLL, a.s. - Mezinárodní den dětí 2019 - 20.000,- Kč; Paraklub Jeseník, z.s. - Priessnitzův pohár 2019 - XXI.ročník parašutistická soutěž - 20.000,- Kč; SZUŠ - taneční, s.r.o. - MIA Festival Olomouc - 4.000,- Kč;; Společnost Vincenze Priessnitze, z.s.      - Dny her v Háji Víly Ozdravy; Na Smrťáku, z.s. - Jesenická desítka - 10.000,- Kč; Na Smrťáku, z.s. - Jesenická šedesátka - 10.000,- Kč; Šachový klub Jeseník, z.s. - 29. ročník mezinárodního šach.turnaje JESENÍK OPEN - 20.000,- Kč; Vlastivědné muzeum Jesenicka, p.o. - Muzejní noc - 15.000,- Kč; Vlastivědné muzeum Jesenicka, p.o. - XIX. ročník Svatováclavského mezinárodního setkání - 20.000,- Kč; Charita Jeseník - 25 let s Vámi 10.000,- Kč; Srdužení Karla Ditterse z Dittersdorfu, z.s. - XXVII. Ročník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu - 15.000,- Kč; Taneční centrum YESDANCE Jesneík, z.s. - Účast na soutěži MS ČR v mažoretkovém sportu 2019, Hradec nad Moravicí/Náchod         - 4.000,- Kč; Český svaz chovatelů, z.s. - Krajská výstava králíků, drůbeže a holubů - 6.000,- Kč; Gymnázium Jeseník - Výměnný pobyt studentů Gym.Jeseník a Descartes - Gymnázia v Neuburgu na Dunaji - 6.000,- Kč; SONS ČR, z. s., OO Jeseník -         Dny umění nevidomých na Moravě ve městě Jeseník - 16.000,- Kč; Sdružení rodičů tanečního studia Jeseník, z.s. - Účast žáků TSLB Jeseník na MS ČR v mažoretkovém sportu, Hradec Králové - 4.000,- Kč; Raft team H20 Jeseník, z.s. - YOUNGSTER YES JESENÍK, MS 2019, Austrálie - 49.000,- Kč; HOROLEZCI Jeseník, z.s. - Český pohár v boulderingu - 49.000,- Kč.

312.

Rada města schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města těmto žadatelům o individuální dotaci:

Tělocvičná jednota Sokol Jeseník - Úhrada nájmu tělocvičny ZŠ Jeseník - 6.000,- Kč; Romana Labounková - Závody světové série - 20.000,- Kč; Sudetikus, z.s. - Celoroční činnost - 30.000,- Kč; SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jeseník - Celoroční činnost - 35.000,- Kč; Cyklistika Jeseník, spolek - MČR mládeže a žen v silniční cyklistice - 50.000,- Kč; Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník - WooX žákům - žáci WooXu II - 45.000,- Kč; Jesenická cyklistická, z.s. - Závod Míru U23/Grand P.P. Spa, Nations CUP 2019 - 40.000,- Kč; Jesenický smíšený pěvecký sbor, z.s. -Účast na Mezinárodním festivalu FIMU Francie - 10.000,- Kč; EduArt - umění vzdělávání, z.s. - Muzikál Holendry - 40.000,- Kč.

313.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města nad 50 tis. Kč žadatelům o individuální dotaci:

Krytý bazén Česká Ves, příspěvková organizace - Provoz krytého bazénu - 350.000,- Kč; Spolek přátel umění, z.s., Jeseník - Celoroční činnost - 100.000,-Kč; FK Jeseník, z.s. - Správa sportovního areálu - 1.200.000,- Kč; FK Jeseník, z.s. - Divize muži 2019 - 250.000,- Kč; Junák - český skaut, středisko Slunce Jeseník, z.s. - Skauting v Jeseníku - 60.000,- Kč; MRC Krteček Jeseník z.s. - dofinancování projektu „15 let s Krtečkem“ - 140.000,- Kč; Priessnitzovy léčebné lázně, a.s. - Provoz kluziště 2019 - 130.000,- Kč; Spolek přátel umění, z.s., Jeseník - XV. Ročník Mezinárodního festival dech. hudeb Jeseník - 70.000,- Kč.

314.

Rada města schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města z Dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb těmto žadatelům:

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR z.s., Jeseník - dofinancování provozních nákladů spojených s činností organizace - 16.000,- Kč; Charita Jeseník - dofinancování provozních nákladů Denní stacionář Šimon - 28.000,- Kč; Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc - dofinancování provozních nákladů - 12.000,- Kč; Diakonie ČCE - Sobotín, Petrov nad Desnou - dofinancování provozních nákladů - 29.000,- Kč; Jdeme autistům Naproti, z.s. - 15.000,- Kč; Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., Jeseník - provozní náklady.

315.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města nad 50 tis. Kč z Dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb těmto žadatelům:

Darmoděj z.ú., Jeseník - 100.000,- Kč; Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2 (pobočka Jeseník) - 51.000,- Kč; Zahrada 2000 z.s., Jeseník - 56.000,- Kč.

316.

Rada města schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města těmto žadatelům o individuální dotaci v sociální oblasti:

Espediente, z.s. - dofinancování provozních nákladů - 10.000,- Kč; Maltézská pomoc, o.p.s. - Rozvoj dobrovolnictví ve městě Jeseník - 15.000,- Kč; Svaz tělesně postižených v ČR z.s., okresní organizace Jeseník - provozní náklady - 10.000,- Kč; NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Jihlava - činnost odborného konzultanta - 5.000,- Kč; Hospic na Svatém kopečku - vybavení pro klienty - 5.000,- Kč; Charita Jeseník - provozní náklady - 50.000,- Kč.  

317.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města nad 50 tis. Kč žadatelům o individuální dotaci v sociální oblasti:

Boétheia - společenství křesťanské pomoci Jeseník - 250.000,- Kč.

318.

Rada města schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Muzikantská stezka v Jeseníku“, a dále schvaluje seznam dodavatelů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek a složení komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.

319.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0095/2018 ze dne 07.02.2018 na zhotovení stavby „Centrum společných aktivit“ se zhotovitelem společností VHH THERMONT s.r.o., IČO: 25878778, se sídlem na adrese Mišákova 468/41, Povel, 779 00 Olomouc, jehož předmětem je úprava rozsahu díla spočívající ve změně skladeb podlah, vodovodní přípojky, izolace půdního prostoru, fasád, skladby rovné střechy, zasklení, ústředního topení, doplnění ukončení římsy deskami CETRIS, základového pásu pod okna, podchycení kleneb podesty, žulového schodiště a provedení sanace zdiva, a s tím související navýšení ceny díla o 435.464,28 Kč bez DPH, a dále prodloužení termínu dokončení díla do 30.4.2019.

320.

Rada města schvaluje uzavření Partnerské smlouvy mezi městem Jeseník a společností Technické služby Jeseník a.s., v rámci realizace projektu "Výstavba chodníku U Bělidla, Jeseník".

321.

Rada města schvaluje změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jeseník spočívající ve zvýšení počtu zaměstnanců na 53 a zvýšení limitu mzdových prostředků v návaznosti na změnu platových tabulek a zvýšení počtu zaměstnanců, bez dopadu na výši příspěvku zřizovatele

322.

Rada města neschvaluje udělení výjimky ze zvýhodněného ceníku za pronájem sálu v budově IPOS (Jeseník, K.Čapka 1147/10) Sboru dobrovolných hasičů Jeseník pro uskutečnění akce "hasičská zábava", která se bude konat dne 6.4.2019, v rozsahu prominutí ceny za pronájem sálu a služby spojené s pronájmem sálu.

323.

Rada města uděluje výjimku ze zvýhodněného ceníku za pronájem společenského sálu v budově IPOS (Jeseník, K.Čapka 1147/10) organizaci MKZ Jeseník, pro konání "Kurzu tance a společenského chování pro mládež 2019" v rozsahu prominutí ceny za pronájem sálu.

324.

Rada města schvaluje do 31.5.2019 umístění pokladny pro konání sbírky pro zrakově postižené v prostorách vstupní haly na budově IPOS, K.Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník a uzavření dohody o umístění pokladny pro veřejnou sbírku s organizací SONS ČR, z.s., OO Jeseník, Tovární 1332/1a, 790 01 Jeseník.

325.

Rada města schvaluje navýšení nájemného v městských bytech, s účinností od 01. 04. 2019, a to buď o koeficient vyjadřující míru inflace v roce 2018, nebo o 3% v závislosti na předmětných ustanoveních obsažených v jednotlivých smlouvách o nájmu bytu.

326.

Rada města ukládá oddělení majetku, aby všechny nově uzavírané smlouvy o nájmu bytu obsahovaly ustanovení o možnosti navýšení nájemného o koeficient, vyjadřující míru inflace v uplynulém roce, minimálně však o 3%.

327.

Rada města ukládá oddělení majetku, aby v souladu s § 2249 Občanského zákoníku v platném znění zaslalo písemný návrh na zvýšení nájemného nájemcům, kteří mají uzavřené smlouvy o nájmu bytu, které neobsahují ustanovení o možnosti jednostranného navýšení nájemného ze strany pronajímatele (s výjimkou bytu č. 5 v nemovitosti č. p. 258 na ul. Tyršova v Jeseníku). Navržené zvýšení nájemného spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, bude v celkovém součtu činit 20%.

328.

Rada města schvaluje výši smluvního nájemného pro všechny nově uzavírané smlouvy o nájmu bytu ve výši 54 Kč/m2/měsíc.

329.

Rada města schvaluje uzavření dohody o splácení dluhu mezi městem Jeseník a paní I. M. jako dlužníkem, v částce 9.890,00 Kč navýšené o úrok z prodlení. Dluh bude uhrazen v deseti měsíčních splátkách počínaje únorem 2019, kdy splátky budou činit 1.000,00 Kč měsíčně s tím, že v listopadu 2019 bude doplacena zbývající část dluhu.

330.

Rada města neschvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4 o velikosti 2+1 (cca 66 m2 2. NP) v nemovitosti č. p. 51 na ul. Šumperská v Jeseníku, s paní I. M. jako nájemcem, a to na dobu určitou do 31. 08. 2019, s nájemným ve výši 54 Kč/m2/měsíc, v souladu s čl. 3 směrnice rady města č. 2/2019 (Pravidla pro výběr nájemců bytů v Jeseníku pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku určených k sociálnímu bydlení).

331.

Rada města revokuje své usnesení č. 288 z 8. zasedání Rady města Jeseník ze dne 11. 02. 2019, kterým schválila zveřejnění záměru města pronajmout byt č. 10 o velikosti 3+1 (cca 73 m2 5. NP) v nemovitosti č. p. 1265/3 na ul. U Kasáren v Jeseníku, a to dle směrnice rady města č. 1/2019 (Pravidla pro výběr nájemců bytů v Jeseníku), na dobu určitou 1 rok, za čisté nájemné ve výši 53 Kč/m2/měsíc.

332.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 10 o velikosti 3+1 (cca 73 m2 5. NP) v nemovitosti č. p. 1265/3 na ul. U Kasáren v Jeseníku s panem J. M. jako nájemcem, a to na dobu určitou do 31. 03. 2020, s nájemným ve výši 54 Kč/m2/měsíc, bez předchozí úhrady peněžní jistoty, a to v souladu s čl. 3 bodem 3. 3. směrnice rady města č. 1/2019 (Pravidla pro výběr nájemců bytů v Jeseníku).

333.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce prodejního stánku umístěného na Masarykově nám. v Jeseníku na dobu určitou s nadací NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka, IČO: 29235715, jako vypůjčitelem, za účelem prodeje nadačních předmětů dne 03. 06. 2019.

334.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu jednoho sloupu veřejného osvětlení ev. č. 0126 na ulici Smetanova v Jeseníku, k.ú. Jeseník, se společností VESNA Liberec spol. s r.o., IČO: 46711350, jako nájemcem, za účelem umístění navigačního nosiče, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a nájemným ve výši 3.600 Kč/rok bez DPH.

335.

Rada města ukládá oddělení majetku písemně sdělit České republice - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Ostrava, odbor odloučené pracoviště Šumperk možný zájem města Jeseník o odkup pozemkové parcely č. 175 o výměře 615 m2 v k.ú. Bukovice u Jeseníka, a požádat o předložení veškerých podmínek vztahujících se k možnému převodu pozemku.

336.

Rada města bere na vědomí výsledek zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku o výměře cca 200 m2 z pozemkové parcely č. 793/1 v k.ú. Jeseník, jako hrací a odpočinkovou plochu pro návštěvníky restaurace a hotelu Křížového vrchu.

337.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. MJ-SML/0116/2019, ve prospěch oprávněných - J. G., E. G., O. T. a P. T., všichni bytem Kalvodova 300/16, Jeseník, pro umístění a budoucí provozování vodovodní přípojky k rodinnému domu, Kalvodova 300/10, Jeseník, na pozemku ve vlastnictví města p. č. 2493 v k. ú. Jeseník, včetně práva vstupu na pozemek související s provozem, opravou, údržbou, změnami nebo odstraňováním vodovodní přípojky.

338.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. MJ-SML/0117/2019, ve prospěch oprávněného - A. A., Lipovská 107/43, Jeseník, pro umístění a provozování vodovodní a kanalizační přípojky k rodinnému domu č.p. 981, ul. Šumperská, Jeseník, na pozemku města p. č. 1526/7 v k. ú. Bukovice u Jeseníka, včetně práva vstupu na pozemek související s provozem, opravou, údržbou, změnami nebo odstraňováním vodovodní a kanalizační přípojky.

339.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. MJ-SML/0118/2019, ve prospěch oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, IČ: 04084063, pro umístění a budoucí provozování komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích města p.č. 3147/1, 3147/2 a 3147/3 všechny v k.ú. Jeseník, včetně práva vstupu na pozemek související s provozem, opravou, údržbou, změnami nebo odstraňováním komunikačního vedení veřejné komunikační sítě.

340.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. MJ-SML/0911/2018 ve prospěch oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, pro umístění a budoucí provozování zemního kabelového  vedení VN na pozemku města p.č. 3147/1 v k.ú. Jeseník, včetně práva vstupu na pozemek související s provozem, opravou, údržbou, změnami nebo odstraňováním zemního kabelové vedení VN.

341.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. MJ-SML/0114/2019 ve prospěch oprávněného Web4Soft Internet s.r.o.,  Masarykovo nám.,  60/5, 790 01 Jeseník, IČ: 28595734, jejímž předmětem je služebnost umístění a provozování přípojky optického kabelu, na pozemcích města parc. č. 323/2, 326/2, 322/2, 2445/5, 317/6  všechny v k.ú. Jeseník, včetně práva vstupu na pozemek související s provozem, opravou, údržbou, změnami nebo odstraňováním přípojky optického kabelu.

342.

Rada města ukládá oddělení majetku vypracovat nové podmínky prodeje pozemků v Zóně Za Podjezdem.

343.

Rada města Jeseníku, které je jediným akcionářem společnosti Technické služby Jeseník a.s., se sídlem O. Březiny 168, 790 01 Jeseník, IČ: 64610063, při výkonu působnosti nejvyššího orgánu - valné hromady společnosti - ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, rozhodla takto:

-        Schvaluje uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám  o výkonu funkce členů představenstva Romana Štencla, předsedy představenstva, Mgr. Ing. Hany Mikulínové, místopředsedy představenstva, a Ing. Veroniky Peštukové.