Usnesení 46. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 29.03.2020

1413.
Rada města nesouhlasí s postupem Olomouckého kraje při projednávání uzavírky silnice přes Červenohorské sedlo, který nevzal v potaz námitky místních samospráv.

1414.
Rada města schvaluje omezený provoz Městského úřadu Jeseník po dobu trvání nouzového stavu.

1415.
Rada města bere na vědomí informace starostky o průběžné situaci na Jesenicku v souvislosti s šířením koronaviru.

1416.
Rada města ukládá vedoucímu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví prověřit stav ochranných pomůcek u poskytovatelů sociálních a zdravotnických služeb za celé ORP Jeseník.