Usnesení 48. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 15.04.2020

1436.

Rada města schvaluje zahájení provozu v nouzovém stavu příspěvkové organizace Mateřská škola Karla Čapka se sídlem na adrese: Karla Čapka 353/5, 79001 Jeseník od 20.04.2020.

1437.

Rada města se připojuje k výzvě starosty města Luhačovic obsažené v otevřeném dopise vládě ve věci zjednodušení, urychlení a rozšíření čerpání podpory státu pro subjekty působící v oblasti cestovního ruchu a lázeňství včetně příspěvkových organizací, jejichž činnost byla omezena v souvislosti s nouzovým stavem.

1438.

Rada města schvaluje zpětně z důvodu nouzového stavu přijetí daru 3 ks kanystrů alkoholové dezinfekce příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník.

1439.

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 106 k Mandátní smlouvě č. 1/96 mezi městem Jeseník a Technickými službami Jeseník a.s., kterým se pro rok 2020 sjednává rozsah údržby a správy majetku v oblasti místních komunikací, veřejné zeleně, hřbitovů a veřejného osvětlení při zachování finančního rozsahu sjednaného v Dodatku č. 105.