Usnesení 49. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.04.2020

1440.

Rada města revokuje usnesení č. 1436 ze 48. zasedání Rady města Jeseník ze dne 15.4.2020, kterým schválila zahájení provozu v nouzovém stavu příspěvkové organizaci Mateřská škola Karla Čapka se sídlem na adrese: Karla Čapka 353/5, 79001 Jeseník od 20.04.2020.

1441.

Rada města schvaluje využití části prostor příspěvkové organizace Mateřské školy Karla Čapka se sídlem na adrese: Karla Čapka 353/5, 79001 Jeseník za účelem hlídání dětí od 20.04.2020.