Usnesení 54. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 15.05.2020

1541.

Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 92/2020 - 103/2020.

1542.

Rada města schvaluje poskytnutí jednorázové finanční pomoci pro zmírnění dopadů krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID 19 žadateli: Slavomíra Čuprová, IČ: 68906544, se sídlem Adolfovice 260, Bělá pod Pradědem, 790 01 ve výši 5.620,- Kč.

1543.

Rada města schvaluje poskytnutí jednorázové finanční pomoci pro zmírnění dopadů krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID 19 žadateli: Zdenek Trličík, IČ: 63057638, se sídlem Krnovská 365, Zlaté Hory, 793 76 ve výši 9.000,- Kč.

1544.

Rada města schvaluje poskytnutí jednorázové finanční pomoci pro zmírnění dopadů krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID 19 žadateli: Alena Brabencová, IČ: 68907028, se sídlem Strmá 433, Jeseník, 790 01 ve výši 10.000,- Kč.

1545.

Rada města schvaluje poskytnutí jednorázové finanční pomoci pro zmírnění dopadů krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID 19 žadateli: Věra Joanidisová, IČ: 40285995, se sídlem Vrchovištní 237, Jeseník, 790 01 ve výši 5.153,- Kč.

1546.

Rada města schvaluje poskytnutí jednorázové finanční pomoci pro zmírnění dopadů krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID 19 žadateli: Lukáš Nemeškal, IČ: 75935643, se sídlem Hlavní 148, Žulová, 790 65 ve výši 9.000,- Kč.

1547.

Rada města schvaluje poskytnutí jednorázové finanční pomoci pro zmírnění dopadů krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID 19 žadateli: YESPORT s. r. o., IČ: 28657268, se sídlem Lipovská 180/13, Jeseník, 790 01 ve výši 10.000,- Kč.

1548.

Rada města schvaluje poskytnutí jednorázové finanční pomoci pro zmírnění dopadů krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID 19 žadateli: GARPEN, s .r o., IČ: 61972797, se sídlem Skupova 1101/22, Jeseník, 790 01 ve výši 6.100,- Kč.

1549.

Rada města schvaluje poskytnutí jednorázové finanční pomoci pro zmírnění dopadů krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID 19 žadateli: Kamila Dostálová, IČ: 66142423, se sídlem Haškova 486, Česká Ves, 790 81 ve výši 5.000,- Kč.

1550.

Rada města schvaluje poskytnutí jednorázové finanční pomoci pro zmírnění dopadů krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID 19 žadateli: Libuše Pospíšilová, IČ: 65120728, se sídlem Ondřejovice 274, Zlaté Hory, 793 76 ve výši 5.000,- Kč.

1551.

Rada města schvaluje poskytnutí jednorázové finanční pomoci pro zmírnění dopadů krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID 19 žadateli: ALEPU  s. r. o., IČ: 05575044, se sídlem Dukelská 203/11, Jeseník, 790 01 ve výši 10.000,- Kč.

1552.

Rada města schvaluje poskytnutí jednorázové finanční pomoci pro zmírnění dopadů krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID 19 žadateli: Dagmar Jarošová, IČ: 08421935, se sídlem Polská 5, Česká Ves, 790 81 ve výši 5.000,- Kč.

1553.

Rada města schvaluje poskytnutí jednorázové finanční pomoci pro zmírnění dopadů krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID 19 žadateli: Leko Projkovský, IČ: 16633911, se sídlem Mahenova 624, Jeseník, 790 01 ve výši 5.000,- Kč.

1554.

Rada města schvaluje poskytnutí jednorázové finanční pomoci pro zmírnění dopadů krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID 19 žadateli: Bohumila Vaculíková, IČ: 145977130, se sídlem Masarykovo nám. 58/3, Jeseník, 790 01 ve výši 5.000,- Kč.

1555.

Rada města schvaluje poskytnutí jednorázové finanční pomoci pro zmírnění dopadů krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID 19 žadateli: Vlasta Skalická, IČ: 60967374, se sídlem Seifertová 1094/4, Jeseník, 790 01 ve výši 5.000,- Kč.

1556.

Rada města schvaluje poskytnutí jednorázové finanční pomoci pro zmírnění dopadů krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID 19 žadateli: Martin Kubáň, IČ: 74210246, se sídlem Stará Červená Voda 35, Stará Červená Voda, 790 53  ve výši 10.000,- Kč.

1557.

Rada města schvaluje poskytnutí jednorázové finanční pomoci pro zmírnění dopadů krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID 19 žadateli: Chovancová Jana, IČ: 87133881, se sídlem Lipovská 98/21, Jeseník, 790 01 ve výši 5.000,- Kč.

1558.

Rada města schvaluje poskytnutí jednorázové finanční pomoci pro zmírnění dopadů krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID 19 žadateli: Vinckovo spol. s r.o, IČ: 3808602, se sídlem Lipová-lázně 205, Lipová-lázně, 79061 ve výši 10.000,- Kč.

1559.

Rada města souhlasí s prodloužením platnosti předplacených parkovacích karet vydaných dle Nařízení města Jeseník č. 3/2007, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu, které byly platné v době trvání nouzového stavu vyhlášeného Vládou České republiky v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru v České republice, a to o dobu trvání tohoto nouzového stavu.