Usnesení 55. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 19.05.2020

1560.

Rada města ruší zveřejnění záměru města pronajmout byt č. 4 o velikosti 3+1 (cca 72 m2, 3. NP) v nemovitosti č. p. 652/3 na ul. Tylova v Jeseníku, schválené na zasedání rady dne 24. 02. 2020 usnesením č. 1326 a zveřejněné na úřední desce města v termínu od 26.02.2020 do 18.06.2020.

1561.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout byt č. 4 o velikosti 3+1 (cca 72 m2, 3. NP) v nemovitosti č. p. 652/3 na ul. Tylova v Jeseníku, určený pro sociální bydlení, a to dle Pravidel pro výběr nájemců bytů v Jeseníku určených k sociálnímu bydlení, za čisté nájemné ve výši 54 Kč/m2/měsíc, bez složení peněžní jistoty.

1562.

Rada města ruší zveřejnění záměru města pronajmout byt č. 5 o velikosti 2+1 (cca 69 m2, 3. NP)  v nemovitosti č. p. 652/3 na ul. Tylova v Jeseníku, schválené na zasedání rady dne 24. 02. 2020 usnesením č. 1327 a zveřejněné na úřední desce města v termínu od 26.02.2020 do 18.06.2020.

1563.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout byt č. 5 o velikosti 2+1 (cca 69 m2, 3. NP) v nemovitosti č. p. 652/3 na ul. Tylova v Jeseníku, určený pro sociální bydlení, a to dle Pravidel pro výběr nájemců bytů v Jeseníku určených k sociálnímu bydlení, za čisté nájemné ve výši 54 Kč/m2/měsíc, bez složení peněžní jistoty.

1564.

Rada města schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout byt č. 1 o velikosti 3+1 (cca 67 m2, 2. NP) v nemovitosti č. p. 652/3 na ul. Tylova v Jeseníku, určený pro sociální bydlení, a to dle Pravidel pro výběr nájemců bytů v Jeseníku určených k sociálnímu bydlení, za čisté nájemné ve výši 54 Kč/m2/měsíc, bez složení peněžní jistoty.