Usnesení 58. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 11.06.2020

1667.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1 o velikosti 2+1 (cca 78 m2) v nemovitosti č. p. 802/3 na ul. Purkyňova v Jeseníku s panem M. R. jako nájemcem, bez předchozího složení peněžní jistoty, na dobu určitou do 30. 9. 2020, s nájemným ve výši 54 Kč/m2/měsíc, v souladu s čl. 2 bodem 2.3. Pravidel pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku.

1668.

Rada města revokuje usnesení č. 1604 z 56. zasedání rady města konaného dne 25.5.2020, kterým schválila termíny RM v 2. pol. r. 2020.

1669.

Rada města schvaluje tyto termíny zasedání RM v 2. pololetí r. 2020 (zahájení v 13:00 hodin): 13.7., 3.8., 24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12., 21.12.