Usnesení 65. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 03.09.2020

1836.

Rada města schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 5 000,- Kč paní N. B. S., Zlaté Hory, na úhradu potřeb její dcery M. B., který jí bude předán u příležitosti akce Den bezpečnosti a zdraví v Jeseníku 4.9.2020.

1837.

Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy na poskytnutí peněžního daru ve výši 5 000,- Kč paní N. B. S., Zlaté Hory, na úhradu potřeb její dcery M. B..