Usnesení 78. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 15.02.2021