Usnesení 82. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 01.04.2021

2393.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1 o velikosti 3+1 (velikost cca 111 m2, 3. NP) v nemovitosti č. p. 718/6 na ulici Dukelská v Jeseníku s paní P. B. jako nájemcem, a to na dobu určitou 1 rok, s předchozí povinností úhrady peněžní jistoty, v souladu s čl. 2 bodem 2.3. Pravidel pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku. Nájemní smlouva musí být ze strany nájemce podepsána nejpozději do 01. 06. 2021. Měsíční nájemné bude sjednáno ve výši 67,50 Kč/m2/měsíc.