83. zasedání Rady města Jeseník konané dne 06.04.2021 - bez usnesení