Usnesení 93. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 02.08.2021

2672.

Rada města v rámci pravomoci jí svěřené zastupitelstvem města jeho usnesením č. 648 ze dne 15.9.2016 v souladu s § 85 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, schvaluje podání nabídky na koupi nemovitosti parc. č. 769/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 406 m2 v k.ú. Jeseník ve výši 100.000 Kč. Nabídka se podává v reakci na zveřejněný inzerát insolvenčního správce Slezská insolvenční v.o.s., se sídlem Elišky Krásnohorské 1305/18, 736 01 Havířov, IČ 08239428, dle kterého bude nemovitost prodána nejvyšší nabídce.