Usnesení 99. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 11. 10. 2021

2808.

Rada města rozhoduje, v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Výstavba požární zbrojnice v Jeseníku“, o výběru dodavatele Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., IČO: 46972021, se sídlem na adrese Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.

2809.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Výstavba požární zbrojnice v Jeseníku“ se zhotovitelem společností Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., IČO: 46972021, se sídlem na adrese Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov.

2810.

Rada města schvaluje uzavření rámcové dohody o poskytování služeb senior taxi s poskytovatelem 1 Jana Fantová, IČO: 73255726, se sídlem na adrese Kalvodova 463/30, 790 01 Jeseník, poskytovatelem 2 Martin Kelle, IČO: 05373794, se sídlem na adrese Mahenova 635/21, 790 01 Jeseník, poskytovatelem 3 Petr Berger, IČO: 60001461, se sídlem na adrese Polská 634, 790 01 Jeseník, poskytovatelem 4 Tomáš Fojtík, IČO: 68907656, se sídlem na adrese Bezručova 648/23, 790 01 Jeseník a poskytovatelem 5 Petr Bechynský, IČO: 87373840, se sídlem na adrese Boženy Němcové 993/19, 790 01 Jeseník.