Usnesení 109. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 27.01.2022

3031.

Rada města dává souhlas zřízené příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení Jeseník, se sídlem 28. října 880/16, Jeseník, IČ: 00852112, k podání žádosti o dotace z Programu na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 za účelem částečného financování projektu „Doplnění vybavenosti kulturního zázemí v Divadle Petra Bezruče v Jeseníku“, ve výši 324 400,- Kč.

3032.

Rada města deklaruje, že majetek pořízený v rámci dotace z Programu na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 za účelem částečného financování projektu „Doplnění vybavenosti kulturního zázemí v Divadle Petra Bezruče v Jeseníku“, zůstane v majetku města minimálně po dobu 10 let.