Rejvíz - Zlatý Chlum

Rejvíz - Zlatý Chlum

Z Rejvízu (od Penzionu Rejvíz ) po červené turistické značce. Trasa vede přes Chlapecké Kameny  (izolované skalisko vysoké cca 12 metrů budované devonskými kvarcity v nadmořské výšce 880 m n/m ) a Bílé Skály (922 m n/m).

Vzdálenost: 5,2 km (cca 1 h 45 min)
Výškový rozdíl: 155 m stoupání, 65 m klesání