Vycpálek

Vycpálek

Jeden z nejznámějších lomů v okolí. Je dobře přístupný autem(cca 200 m pěšky od cesty)  a tím pádem i hojně navštěvovaný. Zajímavostí je busta jeho jmenovce Jana Vycpálka - významného odbojáře.

Vápenné směrem na Žulovou odbočte (za býv. hostincem U Kameníka u fotbalového hřiště) doprava a dále cca 3 km cestou na místní část Zelená Hora,kde zanecháte automobil.

<p 3="" a="" background-image:="" background-position:="" background-repeat:="" cca="" cestou="" ckeditor="" doprava="" font-size:="" ho="" hostincem="" images="" ka="" kde="" km="" le="" left="" line-height:="" na="" p="" phplibraries="" plugins="" po="" rem="" showblocks="" t="E8PB" );"="" te="" trebuchet="" u="" v.="" www.jesenik.org="" za="">Celá cesta z Vápenné až k lomu vede po Naučné stezce Krajem Rychlebských hor.