Méně známou stopou

Start: Červenohorské sedlo

Cíl: Bělá pod Prad., hotel Eduard

Přes: Bílý sloup,Červená hora – rozcestí, U Kamenného okna, Točník, Pod Točníkem, Filipovice, Drátovna,Mariin pramen

Délka-14km

Obtížnost-střední

Převýšení-538m

Památky a zajímavosti:

Červená hora (1337 m n. m.)

Červená hora je nejjižnější výběžkem Keprnické hornatiny a spolu se Sněžnou kotlinou jsou její východní svahy od roku 1998 chráněny jako Přírodní rezervace Sněžná kotlina . Známé Skalní okno v severní části hřbetu představuje nepravou skalní bránu vzniklou zřícením skalních bloků.

Filipovice

Jsou vyhledávaným výchozím bodem do Hrubého Jeseníku a v zimě sem láká vyhlášený Skipark se sedačkovou lanovkou především milovníky sjezdového lyžování. Přírodní rezervace Filipovické louky uchovává rašelinné louky s chráněnými zástupci flory a fauny.

Bělá pod Pradědem

 Obec Bělá pod Pradědem vznikla roku 1964 sloučením dvou dosud samostatných obcí Adolfovic a Domašova včetně jeho dvou osad Bělá a Filipovice. Jednolodní kostel sv. Tomáše Apoštola ve slezském barokním stylu byl vysvěcen roku 173. Budova fary je barokní architekturou pocházející z r. 1766. Pozdně barokní kostel sv. Jana Křtitele s prvky klasicismu byl v horním Domašově vystavěn v letech 1797-1978. Další zajímavostí v katastru Domašova jsou dva hřbitovy sovětských válečných zajatců z období 2.světové války: V Borku a v Rudohoří. V r. 2001 byla k zapsání do seznamu nemovitých kulturních památek navržena také kaplička se sousoším Krista na hoře Olivetské v Horním Domašově. Jako vesnická památková zóna jsou k zápisu navrženy Bělá a Horní Domašov

Zemědělský skanzen

Zemědělské družstvo Bělá pod Pradědem zde má kozí a ovčí farmu, výrobnu ovčích, kozích i kravských sýrů.  V sousedství ovčína též muzeum tradičních zemědělských strojů a nářadí. Tradiční dožínky s krojovaným průvodem, soutěžemi a lidovou veselicí. V katastru se nacházejí tři přírodní rezervace : Filipovické louky, Vysoký vodopád a v Borku.