Za památkami města Jeseník a lidovou architekturou Rejvízu

Start:Jeseník (žel.st)

Cíl:Rejvíz, Penzion Rejvíz

Přes: Jeseník-Vodní tvrz, Památník Vincenze Priessnitze, Křížový vrch, rozhledna Zlatý chlum, Bílé skály, U Bleskovce

Délka-11km

Obtížnost-střední

Převýšení-609m

Památky a zajímavosti:

Jeseník -vodní tvrz

Byla sídlem velkostatku vratislavského biskupství  (od.r 1930 arcibiskupství). Bohužel, Jeseník je také městem, kde začaly roku 1622 nechvalně proslulé čarodějnické procesy ve Slezsku, jimž padlo v Niském knížectví na 250 osob.

Křížový vrch (671 m n. m.) a kaple sv. Anny

Byl  starým poutním místem s mariánskou kapličkou, kterou roku 1845 nahradila zděná kaple sv. Anny, k níž vedla křížová cesta. Návštěvníkům sloužila téměř sto let výletní restaurace z roku 1914. Dnes na jejím místě najdete honosnou restauraci s výbornou kuchyní a hotel, který svou věží kapli zastínil. Zásluhou majitele byla v roce 2012 postavena nová křížová cesta, jejíž začátek najdete nedaleko Anglického pramene ve Smetanových sadech.

Zlatý Chlum (908 m n. m.)

Nejen zlatem živ jest člověk. Zlatý chlum je památníkem dobývání zlata, o čemž svědčí zbytky zlatorudných děl, jimiž Vás provede naučná stezka. Od konce 19.století ale patřil především turistice.

Roku 1899 zde vyrostla zásluhou turistického spolku MSSGV rozhledna, nedaleko stála až do požáru v r. 1955 dřevěná Medritzerova chata.