Zapomenutým krajem kamene

Start: Vápenná (žel.st.)

Cíl: Horní Lipová (žel.st.)

Přes: vápenná (žel.st.), polka, Ztracené údolí, Slepá cesta, Pod Kopřivným

Délka-9km

Obtížnost-střední

Převýšení-485m

Památky a zajímavosti:

Vápenná

Centrum kamenoprůmyslu, tradičního odvětví Jesenicka. Dnes působí ve Vápenné firma OMYA navazující na tradiční průmysl novými technologiemi. Klasicistní kostel zasvěcený sv. Filipovi byl postaven  v letech 1780-1781. Roku 1954 kostel i s farou vyhořel, následně proběhla jeho rekonstrukce za kulturní nemovitou památku byl prohlášen v roce 1963 spolu společně a areálem  zrušeného hřbitova. U jižní strany hřbitovní zdi další nemovitá kulturní památka, hroby sedmi obětí šaldovské stávky. Nemovitou památkou je také venkovská usedlost č.p. 98 z přelomu 18.a 19. Století s pozdně barokním štítem. Dům stojí nedaleko kostela u potoka. Poslední státem chráněnou památkou v obci jsou boží muka vlevo za železničním přejezdem silnice na Žulovou, rustikální pozdně barokní památka z počátků 19. Století. Na místě dnešního památníku obětem válek při silnici do Žulové stál pomník postavený obcí  ve 20.letech 20.století. Jeho autorem byl  Josef Obeth.

Polka (Polke)

Osada ležící v Údolí ztraceného potoka  začala být osídlována po r. 1780. I přes snahy o znovuosídlení zde v r. 1950 žilo pouze 45 obyvatel . Z Polky se stala rekreační oblast, dnes zde žije nestálo 16lidí, většina domů je využívána jako rekreační chalupy.

Lesní Čtvrť ( Bodengrund)

Nemenším ze všech drobných sídlišť  Vápenné je Lesní Čtvrť. Leží na jihovýchodě obce u hlavního silničního tahu do Jeseníku před stoupáním do sedla Na Pomezí. Lesní Čtvrť je výchozím bodem k výstupu na Žulový vrch se zatopeným lomem ,,Brankopy“