Za skalními útvary

Start:  Rejvíz, Penzion rejvíz

Cíl: Jeseník (žel.st.)

Přes: Prameny Javorné, Pod Zeleným, Skalní stezka, Čertovy kameny, Pod Čertovými kameny, Jeseník- Vodní tvrz

Délka-14km

Obtížnost-střední

Převýšení-596m 

Památky a zajímavosti:

Čertovy kameny (690 m n. m.)

Východně od České Vsi pod Zlatým chlumem se do 40 metrů vypíná skupina skalisek Čertovy kameny. Jsou nejen oblíbeným cílem rodinných výletů, ale též horolezců, jen způsob zdolávání skalního masivu je rozdílný.

Jeseník – Vodní tvrz

Vodní tvrz byla sídlem velkostatku vratislavského biskupství  ( od r. 1930 arcibiskupství). Bohužel, Jeseník je také městem, kde začaly roku 1622 čarodějnické procesy ve Slezsku, jimž padlo v Niském knížectví na 250 osob.

11km,lehká,280m

ně 19.století. Šest větrných elektráren při silnici do Branné, uvedených do provozu v roku 1992. V katastru se nachází nejvyšší hora okresu Jeseník Keprník (1423 m n. m.). nádherný výhled do Jesenické kotliny a na protější Rychlebské hory nabízí Obří skály na severozápadním svahu Šeráku (1082 m n. m.)

Paprsek

Paprsek (Schlessierhaus, Slezská chata) slouží turistům od r. 1932.

Petříkov

Od r. 1863 se v Petříkově začala rozvíjet těžba pyritu (zanikla po 1.sv.  válce) a tuhy (od meziválečných období) . Nad Petříkovem jsou dosud patrny pozůstatky rudných a grafitových štol. Místní sjezdovky obecně poskytují kvalitní lyžařské podmínky. Zachovalé ukázky lidové architektury z druhé poloviny 19.století. Kaplička sv. Kaplička sv. Vavřince z r. 1909 dnes stojí na úpatí největšího lyžařského areálu Kaste. Řada útulných penzionů.