Za poznáním nejen rašeliniště

Start: Rejvíz, Penzion Rejvíz

Cíl: Rejvíz, Penzion Rejvíz

Přes: Pod rejvízem, Vstup do rezervace, Mechové jezírka, Vstup do rezervace, Pod Rejvízem

Délka-5km

Obtížnost-lehká

Převýšení-53m

Památky a zajímavosti:

Rejvíz

Je nejvýše položenou vsí v české části Slezska a také jedním z nejstudenějších míst v ČR – průměrná roční teplota tu činí 5,1*C . Centrální část Rejvízu podél silnice byla v r. 2004 prohlášena vesnickou památkovou zónou. Velká část stavení je ukázkou horského typu lidové architektur v Jeseníků 19. A 1. Poloviny 20.století. Penzion Rejvíz, původně Braunerův hostinec U Jezerního pastýře , posléze Noskova chata, je od roku 1998 nemovitou kulturní památkou . Salonek s dřevěnými židlemi karikaturami hostů ze 30.let 20.století. Kostel Panny Marie z let 1808-1809 je lidová klasicistní jednolodní stavba . Hlavní oltář vytvořil ve 20.letech 19.století  Bernard Kutzer z Horního údolí. Pomník obětem 1.světové války z roku 1929 na okraji lesa při stezce k Mechovému jezírku. Autorem je Engelbert Kaps. V tzv. Josefových skalách nedaleko starého Rejvízu obnoveno původní poutní místo P.M. Lurdské. ,,Lesní“ nebo též ,,Ruský hřbitov“ byl zřízen v roce 1948. Byli sem přeneseny ostatky 24ruských zajatců z hrobů v okolí pracovního tábora z 2.světové války .

Kobrštejn

Jeden z obranných hradů zlaté stezky ze Slezska na Moravu, dnes zbytek hradní věže na Zámeckém vrchu (934 m n. m.)

Přírodní rezervace rejvíz

Zahrnuje vrchovištní rašeliniště s unikátní faunou a florou. Nedaleko naučné stezky k Velkému mechovému jezírku leží nepřístupné Malé mechové jezírko, celé okolí zabírají  rašelinové močály. Z nich vytéká pramen Černé opavy.