Do Nebe

Start: Bělá pod Pradědem

Cíl:       Bělá pod Pradědem

Přes:    Bukovice, Adolfovice, Bělá pod Pradědem OU, Keprnický potok, Výrovka, Bystrý potok, Šerák turistická chata, Čerňava, Nad Dobrou vodou, Ramzová, Větrolam, Pod Klínem, Horní Lipová, Lipová Lázně, Bobrovník

Památky a zajímavosti:

Bělá pod pradědem

Obec vznikla 1964 sloučením do té doby samostatných obcí Domašova včetně osady Filipovice s Adolfovicemi a vlastní Bělou, nejmenší obcí, podle níž ale nová aglomerace dostala jméno. Jde o typickou údolní obec situovanou v délce asi osmi kilometrů po obou stranách řeky Bělé při silnici z Jeseníku na Červenohorské sedlo a podél odbočky z horního Domašova do Videlského sedla. Jako vesnická památková zóna jsou k zápisu navrženy části Bělá a Horní Domašov.

Chata Jiřího na Šeráku je nejstarší turistickou chatou v Jeseníkách postavenou Moravsko-slezským sudetským horským spolkem (MSSGV) v roce 1888.

Ramzová (752 m. n. m.)

Původní název Ramsau vznikl z příjmení úředníka biskupských statků jménem Rams. Počátek osady spadá do roku 1786, kdy se zde usadili první osadníci. V místě zvaném ,,Mordová rokle´´ vybudoval biskup Hohenlohe-Bartenstein sklárnu, kterou pronajal v r. 1804 českému skláři Josefu Kaplánkovi ze Střemošic (patrně Třemošice ve východních Čechách).

Dobrá voda

K této studánce dovede zájem červená značka z Ramzové pod lanovkou Šerák. Asi po 2 km je nutno odbočit doprava od rozcestníku Nad Dobrou vodou.

Vhodné pro:

Terénní cyklisté, sportovní cyklisté