Za dobyvateli zlata

Start:  Česká Ves

Cíl:         Česká Ves

Přes:    Písečná, Studený Zejf, Chebsí, Prameny Javorné, Javorná, kaple Sv. Anny, U Kříže, Ondřejovice, Ondřejovické sedlo, Zlatorudné mlýny, Údolí ztracených štol, Náhon, Hadí louky, Pivní cesta, Štola Melchior, Sv. Anna zřícenina kaple, Prameny Javorné, Pod Zeleným, Skalní stezska, Čertovy kameny

Památky a zajímavosti:

Písečná (Sandhubel)

Obec s osadami Chebzí (Hollunder), Studený Zejf (Kaltenseifen) leží v údolí řeky Bělé severovýchodně od Jeseníku. Byla založena v rámci kolonizace ve 2. polovině 13. století.

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele má dnešní podobu z přestavby v letech 1751 – 1752. V osadě Chebzí stojí až takřka na samém konci ve stráni po pravá ruce dřevěná kaple, lidová stavba z 19. století. Kaple sv. Anny v Javorné byla postavena z lomového kamene a dřeva v novogotickém stylu a dokončena roku 1906. Postavena na památku stříbrné stavby generálmajora Karla Rudzinského a jeho ženy Anny. V lese nedaleko kaple se nachází hrob nesoucí znak rodu Rudzinských.

Zlatorudné mlýny

U silnice z Ondřejovic do Zlatých Hor se nachází Údolí ztracených škol se součástí zlatokopeckého skanzenu, tzv. zlatorudnými mlýny na řece Olešnici. Jde o repliku mlýnů na drcení zlatonosné rudy s obnoveným původním středověkým náhonem. Místo je dějištěm mistrovství v rýžování zlata a součástí naučné stezsky.

Čertovy kameny (690 m. n. m.)

Východně od České VSI POD Zlatým chlumem se do 40 metrů vypíná skupina skalisek Čertovy kameny. Jsou nejen oblíbeným cílem rodinných výletů, ale též horolezců, jen způsob zdolávání skalního masivu je rozdílný.

Vhodné pro:

terénní cyklisté, sportovní cyklisté