Přes dvě pohoří

Start:  Česká Ves

Cíl:       Česká Ves

Přes:    Česká Ves – bazén, Bezručův pramen, Rumunský pramen, Krajník, Potok Lubina, Sedélko Klen, Supíkovice, Hradec-Nová Ves, Nová Ves, Terezín, Kolnovice, Lesní potok, Pod Strážiskem, Chebzí, Studený Zejf, Písečná

Památky a zajímavosti:

Česká Ves – rodiště J. Schrotka a Sofie Priessnitzové

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1416. Název obce se nejčastěji odvozuješ horníků z Čech, nebo od slovanského původu rodu Muščínů, majitelů a správců obce do 1430. Za panství Fuggerů od roku 1510 se stala hornickou obcí; zlato se těšilo na Zletém chlumu. Dnes se v obci nabízí turistům krytý bazén a hotel Zlatý Chlum. Najdete zde zajímavé technické muzeum Veterán klubu.

Bezručův pramen (Preussen-Quelle)

Asi půl kilometru za Žofiiným pramenem směrem k České Vsi se nachází původně Pruský (Preussen-Quelle), od roku 1961 Bezručův pramen postavený roku 1846. Celé prostranství včetně altánu a výletní restaurace bylo krásným místem k odpočinku. A je jím opět díky lesům ČR, které nejen okolí daly upravit, ale podle dobových pohlednic obnovily jak pramen samotný, tak dřevěný altán.

Rumunský pramen (Konig Carol-Quelle)

Byl postaven jako poděkování Priessnitzovu nástupci Josefu Schindlerovi rumunským králem Karlem I. (Konig Carol-Quelle), který se u něj léčil. Veřejnosti začal sloužit v roce 1890. Patří k nejzdobnějším pramenům v lázních. Mikulovice měly vlastní kostel zasvěcený sv. Mikuláši, ale až do roku 1672 byly přifařeny do Ondřejovic. Roku 1903 byl starý kostel stržen a postaven nový. Z inventáře kostela je zvláště cenná deska s výjevem Ukřižování z 2. poloviny 16. století a renesanční náhrobek Wojfa Bibritsche z roku 1605.

Vhodné pro:

Terénní cyklisté, sportovní cyklisté