Na dohled od Jeseníku

Start:  Jeseník

Cíl:       Jeseník

Přes:    Bobrovník, Lipová Lázně, Na Pomezí, Pomezí, Lázně Jeseník, Bezručův pramen, Česká Ves-bazén, Česká Ves

Památky a zajímavosti:

Lipová – lázně

Nemovitou kulturní památkou je klasicistní hospoda Na Rychtě č. p. 11 postavená kolem roku 1800, kde se báječně vaří. Nebo pomník obětem frývaldovské stávky sochaře R. Doležala odhalený roku 1961. Na hřbitově je chráněn hrob Rudolfa Haukeho, jedné z oběti z frývaldovské stávky. Z významných osobností spjatých s obcí je třeba jmenovat Johanna Schrotha náboženskou myslitelkou dr. Marii Klaru Fietzovou (1905 Dolní Lipová – 1937 Eggenberg).

Jeskyně Na Pomezí

Jeskyně leží 2 km severně od Lipové-lázní. Část systému zdejšího podzemí byla známa již v roce 1936. Zpřístupnění trasy o délce 530 metrů v roce 1955 umožnilo návštěvníkům nahlédnout do největšího jeskynního systému vzniklého rozpouštěním krystalického vápence (mramoru) v ČR. Typické jsou pro zdejší jeskyně tzv. nátekové útvary vytvářející kaskády a mohutné členité krápníky.

Bezručův pramen (Preussen-Quelle)

Byl postaven v roce 1846 jako trojdílný pomník z mramoru na náklady pruských pacientů, a proto dostal přívlastek pruský. Dva boční díly pomníku pramene slouží jako odpočívadlo, z hlavního dílu teče voda.

Vhodné pro:

Rodiny s dětmi, rekreační cyklisté

poloze u zlaté cesty z Jeseníku do Vrbna a dále na Moravuzačal sloužit jako útočiště povozníkům. Vznikla zájezdní hospoda, která dala základ osadě Starý Rejvíz. I přes nepříznivé podmínky se ves rozrůstala; především podél cesty směrem na Jeseník.

Vhodné pro:

terénní cyklisté, sportovní cyklisté, dálkoví cyklisté