Dvěma okresy

Start:  Ostružná

Cíl:       Ostružná

Přes:    Petříkov, Větrolam, Ramzová, Nad Dobrou vodou, Nad pěchotním srubem, Nad Splavem, Banjaluka, Branná, Nad Šleglovem, Hajmrlov, Staré Město, Kunčice, Medvědí bouda, Palaš, Paprsek, Palaš, Císařská lovecká bouda, Černý potok, Petříkov

Památky a zajímavosti:

Ramzová (752 m. n. m.)

Ramzovou vede historická zemská tradice mezi Moravou a Slezskem. Jedná se o nejvýše položenou rychlíkovou stanici v České republice. Železniční trať z Hanušovic do Jeseníku byla slavnostně otevřena roku 1888. Rázovité horské chalupy, novogotický kostelík sv. Rocha z konce 19. století i nová výstavba se zde snoubí s přírodou. K posílení turismu v oblasti přispěla především stavba lanovek z Ramzové na Černavu (1976) a dále na Šerák (1981).

Dobrá voda

K této studánce dovede zájemce červená značka z Ramzové pod lanovkou na Šerák. Asi po    2 km je nutno odbočit doprava od rozcestníku Nad Dobrou vodou.

Staré město pod Sněžníkem (Mahrisch Altstadt)

Původně bylo nazýváno Goldeck podle rýžovišť zlata na říčce Krupá. Podobně jako na Jesenicku ale po vyčerpání nalezišť rud zůstalo obyvatelstvu pouze zemědělství a lnářství.

Paprsek

Od r. 1863 se v Petříkově začala rozvíjet těžba pyritu (zanikla po 1. sv. válce) a tuhy (do válečného období). Nad Petříkovem jsou patrny pozůstatky rudných a grafitových štol. Místní sjezdovky obecně poskytují kvalitní lyžařské podmínky.

Zachovalé ukázky lidové architektury z druhé poloviny 19. století.

Kaplička sv. Vavřince z r. 1909 dnes stojí na úpatí největšího lyžařského areálu Kaste.

Vhodné pro:

terénní cyklisté, sportovní cyklisté