Znak města

Znak města

Roku 1506 vratislavský biskup Jan V. Thurzo uděluje městu právo užívat městský znak, který zobrazuje dolnoslezskou orlici a hnědého medvěda na zeleném trávníku.