Děkanát Jeseník

Děkanát Jeseník

U farního kostela  Nanebevzetí Panny Marie můžete nalézt budovu „Biskupství ostravské – opavské děkanství Jeseník“. 

Na budově můžete spatřit kamennou pamětní desku z roku 1606 se znakem města, jedno z prvních dochovaných vyobrazení.se znakem města, O 300 let později byla k této desce přidána v roce 1906 druhá, připomínající změnu vnitřního zařízení fary kardinálem Georgem Koppem a se zásluhou faráře Josefa Neugebauera.

Budovu nechal postavit pravděpodobně v r. 1606 vratislavský biskup Jan Sitsche, při dělení arcikněžství v Hlucholazech roku 1770 bylo v Jeseníku zřízeno římskokatolické arcikněžství, které bylo v r. 1946 změněno na děkanát. V budově má sídlo také Komunita Otců Salvatoriánů – SDS-Společnost Božského Spasitele.

Zdroj: Archiv města Jeseníku

mapa