Vysoký vodopád

Vysoký vodopád

Jesenická Niagara v Bělé pod Pradědem

Vysoký vodopád je nejvyšším vodopádem v Jeseníkách a vodní masy zde padají z výšky 28 m. V minulosti, byl vodopád mnohem vyšší, měřil až 45 m a dosahoval tak výšky dvou sedmipatrových panelových domů na sobě. V roce 1880 zasáhla oblast povodeň, která způsobila mohutné sesuvy půdy a zmenšení vodopádu. Vodopád je napájen vodami Studeného potoka, jehož nenasytné vody trpělivě mění prastarou tvář zdejších tvrdých skal a balvanů. V korytě potoka můžete pozorovat zajímavé skalní umění připomínající kamenné hrnce, misky a dutiny. Přírodní rezervace Vysoký vodopád se nachází ve výšce 840 – 1200 m a leží v obci Bělá pod Pradědem. Pěšky se k vodopádu nejlépe dostanete po modré TZ zastávka autobusu „Vodopády“, Bělá pod Pradědem. Vzdálenost cca 3,6 km. Po stezce můžete dále pokračovat až k horské chatě Švýcárna (1304 m.n.m)pod vrcholem Malý Děd 1368m.n.m., cca 2,4 km.

Vysoký vodopád je k vidění na Studeném potoce (který je přítokem říčky Bělé), 3 km severozápadně od vrcholu Pradědu, v nadmořské výšce 1007 m. Původně údajně souvislý 45 metrů vysoký stupeň byl za povodně v roce 1880 rozrušen na řadu kaskád a proudů. Přesto je tento soubor kaskád uváděný jako nejvyšší vodopád Hrubého Jeseníku. I v korytě pod vodopádem jsou zajímavé erozní a evorzní tvary, na vlhkých skalách rostou pozoruhodné mechorosty a kapradiny. Oblast Vysokého vodopádu byla na ploše 15 ha vyhlášena za chráněný přírodní výtvor, ležící v zóně klidu. Pokrývá jej přirozená horská smrčina místy pralesového charakteru na extrémně skalnatém stanovišti. Významná je vegetace pramenišť, kapaných a oplachovaných skal. 

mapa

Zdroj: www.jeseniky.net

Galerie
Přírodní rezervace - Vysoký vodopád