4 záznamy

Stav ovzduší

Měření ovzduší na území města se provádí od roku 1990 a to metodou tzv. pasivní sorpce. Jedná se o zachycení znečišťujících látek na sorbent uložený v měřícím zařízení. Tato metodika měření je vhodná pro sledování dlouhodobých trendů ve znečištění ovzduší. Sledují se zde hodnoty oxidu siřičitého (SO2) a dusičitého (NO2). Měření bylo pro ... (více)

 4 záznamy