6 záznamů
Městská policie Jeseník

Městská policie Jeseník

tel.: 156 e-mail: reditel.policie@mujes.cz Městská policie Jeseník byla zřízena obecně závaznou vyhláškou o zřízení městské policie v Jeseníku dne 2. října 1992.

Novostavba MěÚ

Novostavba MěÚ

Soutěžní návrh č. 4 Autor: MgA. Ondřej Císler, Ing. arch. Pavel Hnilička, Ing. arch. Marek Řehoř, Ing. arch. Daniela Štefková          Textová část.pdf Soutěžní návrh č. 6 Autor: Ing. arch. Petr Malý               Textová část.pdf Soutěžní návrh č. 9 Autor: KNESL + KYNČL s.r.o.                       Textová zpráva.pdf Soutěžní ... (více)

Stav ovzduší

Měření ovzduší na území města se provádí od roku 1990 a to metodou tzv. pasivní sorpce. Jedná se o zachycení znečišťujících látek na sorbent uložený v měřícím zařízení. Tato metodika měření je vhodná pro sledování dlouhodobých trendů ve znečištění ovzduší. Sledují se zde hodnoty oxidu siřičitého (SO2) a dusičitého (NO2). Měření bylo pro ... (více)

 6 záznamů