Odpady

Odpady

Sběrný dvůr v areálu technických služeb, Otakara Březiny 168, Jeseník 790 01

Možno odkládat objemné odpady, tříděný odpad (papír, plast, sklo čiré, sklo barevné, kov), nebezpečný odpad, použitá elektrozařízení.

Nový sběrný dvůr na ulici Lipovská (bývalá kotelna - vedle vjezdu do plynárny)

Možno odkládat tříděný odpad (papír, plast, sklo čiré, sklo barevné, kov), nebezpečný odpad, použitá elektrozařízení.

Otevírací doba obou sběrných dvorů

Pondělí 14:00 - 19:00
Středa 08:00 - 18:00
Pátek 12:00 - 18:00
Sobota 08:00 - 16:00

Sběrné dvory jsou jen pro občany Jeseníku !

Bioodpady

DŮLEŽITÉ - pravidla svozu bioodpadů

Výdej popelnic na bioodpad v Technických službách Jeseník a.s. 

Informace k systému třídění bioodpadů v Jeseníku - r. 2015

Poslední svoz bioodpadů v listopadu

Úvodní informace k bioodpadům

Úvodní informace k bioodpadům

Proč se zabývat bioodpady

Bioodpady potřetí

Separace znamená třídění

Bioodpady - nezodpovězené otázky

Výzva

Informace pro občany k novému systému třídění bioodpadů v Jeseníku

Smlouva o výpůjčce

ohlašovací povinnost 2015

Související obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška 4/2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 4/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2 /2016

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Starší znění souvisejících obecně závazných vyhlášek

 • OZV 4/2014o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • OZV 1/2014, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Jeseníku, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
 • OZV 1/2013o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • OZV 5/2012o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • OZV 1/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Jeseníku č. 5/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • OZV 5/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • OZV 11/2010, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města
 • OZV 6/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • OZV 5/2002, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Jeseníku č. 6/2001
 • OZV 14/2003, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2001, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2002
 • OZV 5/2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • OZV 6/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • OZV 4/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • OZV 5/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Jeseníku, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
 • OZV 6/2007, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Jeseníku č. 4/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • OZV 2/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Jeseníku č. 4/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2007
 • OZV 1/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Jeseníku č. 4/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 a obecně závazné vyhlášky č. 2/2008
 • OZV 2/2009, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • OZV 3/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Jeseníku č. 5/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Jeseníku, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
 • Soubory ke stažení

 • Ohlašovací povinnost   ohlasovaci-povinnost.xls (25.50 Kb)
 • Ohlašovací povinnost - rekreační objekty  ohlasovaci-povinost-rekreacni-objekty.xls (19.00 Kb)
 • Komplexní řešení nakládání s biologicky rozložitelnými odpady pro obce okresu Jeseník   jesenik-bio.doc (1.94 Mb)

Informace
zprávy listopad -0001

Vážení občané,

dovolujeme si Vás tímto seznámit se změnou systému třídění odpadů v městě Jeseník, která dle našich předpokladů proběhne v m