DŮVODEM KÁCENÍ BYL ŠPATNÝ STAV

31. 01. 2017
DŮVODEM KÁCENÍ BYL ŠPATNÝ STAV

Třiadvacet metrů vysoký dub červený ve Smetanových sadech je už bohužel minulostí. Technické služby, které se zde starají o správu a údržbu zeleně, ho nechaly pokácet. Důvodem byl špatný stav této vzácné dřeviny. Veřejnost tento krok na sociálních sítích kritizuje.

„Podle pařezu, který po tomto dubu zůstal, se skutečně může zdát, že strom byl zdravý. Jedna ze dvou kosterních větví koruny byla ale napadena plošně hnilobou v délce přibližně dva a půl metru a hrozil její pád. Tato větev, která měřila zhruba 15 metrů, přitom tvořila polovinu koruny stromu,“ poznamenal ředitel Technických služeb Jeseník Jaroslav Ryčl. Bohužel ani velký ořez této větve a případná instalace vazby pro zajištění druhé z větví by strom nezachránily. „Zbytek napadené větve by nebyl schopen udržet tahovou sílu druhé větve a hrozilo by ulomení i druhé z větví a pád na zem. Navíc bylo zjištěno, že hniloba již postupovala i do kmene přes místo základního větvení koruny a takový trend nelze zastavit. Strom byl napaden ze směru od koruny dolů, a proto se na řezné ploše pařezu neprojevily příznaky hniloby,“ uvádí se ve zprávě o důvodech kácení stromu, kterou vypracovala Správa a údržby zeleně TSJ.

Důvodem rozhodnutí pokácet strom tak nebylo poškození kmene, ale koruny ve hlavním větvení. Reálně hrozil pád větví, z nichž každá vážila jednu až dvě tuny, na místa, kde se pohybují návštěvníci parku. „V případě takové situace jsme jako správci povinni učinit příslušné opatření k ochraně osob pohybujících se v prostoru s nebezpečím pádu, a proto, že by arboristický zásah a zajišťovací vazby neeliminovaly dostatečně toto nebezpečí, bylo rozhodnuto o odstranění stromu,“ uvádí se ve zprávě technických služeb. 

Další fotografie
dub2.jpg
dub4.jpg