VÝSTAVBA SPORTOVNÍ HALY SE MŮŽE ROZBĚHNOUT

20. 06. 2017
VÝSTAVBA SPORTOVNÍ HALY SE MŮŽE ROZBĚHNOUT

Tato pro město nejvýznamnější a dlouho očekávaná investiční akce již začala. Na místě původní staré sportovní haly, která byla zdemolována, vyroste nový sportovní stánek pro sportovce z celého regionu. Smlouva se zhotovitelem stavby, společností OHL ŽS, byla podepsána dnes 20. června. A jak bude tedy nová hala vypadat?

Objekt bude provozně rozdělen na část pro sportovce a pro diváky, čemuž odpovídá i zvolené dispoziční řešení. Hlavní vstup je, stejně jako v bývalé hale, z jižní strany od parkoviště. Zde je umístěna recepce, kde dochází k rozdělení sportovců a diváků. Zázemí sportovců i diváků včetně vstupu do tribuny je umístěno v 1. NP. Ve 2. NP se nachází další zázemí a klubovna. Část pro sportovce tvoří hrací plocha o rozměrech 20 m x 40 m o světlé výšce min. 7,5 m, tato velikost umožňuje umístění hřišť zejména pro futsal, florbal, volejbal a dále ostatní méně velikostně náročná hřiště. Další, od hřiště samostatně oddělenou částí sportoviště je horolezecká stěna o šířce 17 m a výšce až 10 m. Zázemí sportovců, trenérů a rozhodčích tvoří celkem šest šaten o velikosti 2 x 30 a 4 x 15 míst s umývárnami, šatna pro rozhodčí, nářaďovny a místnost první pomoci. Do prostoru určeného pro sportovce bude také přímý vstup pro žáky střední odborné školy z nového propojovacího krčku. Část pro diváky tvoří tribuna pro cca 385 sedících diváků. Součástí záměru je také vybudování přípojek inženýrských sítí, parkovacích míst, komunikací, chodníků, osazení mobiliáře a zeleně.

Zhotovitel stavby, společnost OHL ŽS, a.s., po podpisu smlouvy zajistí staveniště a poté zahájí související stavební práce. Doba výstavby je plánována na 260 dnů od zahájení stavby při vhodných klimatických podmínkách. Stavba je spolufinancována s přispěním Olomouckého kraje ve výši 17 milionů korun a daru společnosti CAMPA-NET a.s. ve výši 15 milionů. Po zrušení dotačního programu ze strany ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se město Jeseník bude ucházet o finanční prostředky v nově vyhlášené výzvě. Celková výše investice je bezmála 65 milionů Kč s DPH.

                                                                                                                        Ing. Jiří Uher, vedoucí oddělení investic

Další fotografie
Smlouvu podepsali starosta města Ing. Adam Kalous a ředitel divize 3 společnosti OHL ŽS Ing. Jaromír Pelinka.
IMG_4673.JPG
1-1.jpg