MAS VINCENZE PRIESSNITZE PRO JESENICKO VYHLÁSÍ PRVNÍ VÝZVY K ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

04. 08. 2017
MAS VINCENZE PRIESSNITZE PRO JESENICKO VYHLÁSÍ PRVNÍ VÝZVY K ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Místní akční skupina Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. do konce letošního roku vyhlásí poprvé všechny své výzvy pro žadatele o finanční prostředky, které budou sloužit k místnímu rozvoji Jesenicka. To umožnilo schválení strategického dokumentu rozvoje území na období 2014-2020 v polovině letošního roku. 

Ministerstva, která řídí čtyři operační programy, z kterých je možno čerpat – Integrovaný regionální operační program, Program rozvoje venkova, Operační program Zaměstnanost a Operační program Životní prostředí, přidělila k rozdělení mezi projekty na Jesenicko více než 100 milionů Kč. Výzvy budou vyhlašovány postupně od poloviny září až do prosince 2017.

Některé z celkem 11 výzev jsou zaměřeny úzce, např. zvyšování bezpečnosti provozu na silnicích v obcích, zlepšení technické vybavenosti jednotek dobrovolných hasičů nebo rekonstrukce a vybavení odborných učeben vzdělávacích zařízení. Jiné výzvy podpoří sociální oblast a zaměstnanost. Bude možné podat projekt na podporu vzniku a rozvoje sociálních podniků, zlepšení vybavenosti poskytovatelům sociálních služeb nebo podpořit rodiny třeba vznikem dětských skupin, které doplňují kapacity MŠ. Bude myšleno i na přírodu na území obcí v CHKO, kde bude možné podpořit likvidaci vybraných invazivních druhů rostlin nebo výsadbu původních druhů dřevin. Zemědělci, výrobci potravin a podnikatelé se mohou připravit na výzvy určené k podpoře stavebních úprav a pořízení nových strojů a technologií nebo držitelé lesních pozemků mohou podat projekt na podporu rekreační funkce lesa (např. turistické stezky, odpočívadla nebo výstavbu rozhledny). Po vyhlášení výzvy se bude vždy konat seminář pro žadatele, kde se dozví jak podat žádost, ale vzhledem k přípravě dokumentace je nezbytné s řešením projektového záměru neotálet. Konkrétní podmínky a specifika výzev pro přípravu projektů konzultujte se zaměstnanci MAS (kancelář MAS – ul. Tovární 234/1, Jeseník; 724 830 700) a sledujte webové stránky www.masjesenicko.cz pro průběžné informace.