VÝZVA POŘADATELŮM AKCÍ

11. 10. 2017
VÝZVA POŘADATELŮM AKCÍ

Město Jeseník vyzývá pořadatele sportovních, kulturních a společenských akcí, které překračují  dobu nočního klidu, k nahlášení názvu a termínu konání akce, včetně doby trvání (od – do), a to do 30. října na e-mail: veronika.klementova@mujes.cz. Jedná se pouze o akce, které jsou přístupné široké veřejnosti a budou se konat v roce 2018 na venkovním prostranství města (nikoliv v objektu) s dobou ukončení po 22. hodině!

Nahlášené akce budou zapracovány do obecně závazné vyhlášky a předloženy ke schválení do prosincového zastupitelstva města. Akce, která nebude nahlášena, musí být ukončena nejpozději ve 22 hodin v jakémkoliv období během kalendářního roku, pokud zastupitelstvo města nerozhodne jinak.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na tel. č. 584 498 404.

Ing. Veronika Klementová, vedoucí správního odboru

Ilustrační foto: Iveta Malá