OHLÉDNUTÍ ZA DNY SENIORŮ

12. 10. 2017
OHLÉDNUTÍ ZA DNY SENIORŮ

Od středy 4. října do neděle 8. října se uskutečnily na několika místech různé kulturní a společenské akce v rámci Dnů seniorů města Jeseníku 2017. 

Již ve středu proběhla v Knihovně Vincence Priessnitze přednáška Tomáše Přikryla „Problematika Demence 21. století“ a ve večerních hodinách koncert v rámci hudebního cyklu Klasika Viva Edity Keglerové a Tomáše Hurníka. Devátý ročník Dnů seniorů oficiálně zahájila 5. října 2017 paní místostarostka Zdeňka Blišťanová předáním symbolického klíče „Město přátelské seniorům“. Následně  pokračoval kulturní program „Stará láska nerezaví, v Divadle Petra Bezruče. Senioři měli možnost prožít spolu s interpretujícími amatérskými seniorskými soubory zpěv, scénku a tanec, a to nejen naši senioři, ale i zástupci z partnerského města Glucholaz. V závěru programu předal starosta města Adam Kalous společně s místostarostkou Zdeňkou Blišťanovou ocenění za dlouholetou aktivní práci pro seniory paní Bohumile Danišové, Jarmile Josefíkové, Mgr. Aleně Trunečkové a Věře Vymětalové. Odpolední program pak zahájil Akademii třetího věku v Kině Pohoda místostarosta Petr Procházka komentovaným slovem soubor filmů o Jesenicku „Hledání ztraceného času“ a promítnutím fotek z knihy „750 let Jeseníku“. O páteční poznávací zájezd pro seniory byl jako obvykle velký zájem, a tak letos poprvé byl zopakován i ve středu 11. října. A kam se letos senioři podívali? Byl to hrad Sovinec a Arboretum Makču Pikču. Jako trefu do černého lze pak označit filmové představení „Bába z ledu“, které následovalo v sobotu v téměř plně obsazeném kině Pohoda, a to na obou promítáních v 10:00 hod i ve 14:00 hod. Sobotní taneční podvečer ve společenském sále  na Pentagoně pak byl bohužel s menší účasti. Nicméně ti co přišli se výborně pobavili a zatancovali při hudbě kapely Melodies Karla Pajera.  Nedělní a tedy závěrečný program patřil opět divadlu - divadelnímu představení operetních umělců z Opavy „Číše plná operety“. Z větší části zaplněný divadelní sál nás opět přesvědčil, že výběr operního repertoáru byla dobrá volba.  Před samotným představením se symbolický klíč od města opět vrátil do rukou paní místostarostky, jako oficiální ukončení Dnů seniorů 2017.

Co říci na závěr? Všem našim seniorům přejeme, aby se vždy našli lidé, kteří budou ochotni se podílet na zajištění Dnů seniorů v Jeseníku, aby mohly dál fungovat alespoň v takovéto podobě jako letos, a aby dál dokázaly seniorům zpestřovat život nejen na podzim. A na úplný závěr patří poděkování všem, kteří měli co dočinění s přípravou a realizací nebo jinou formou podpory Dnů seniorů města Jeseníku 2017.

Alena Kalinová