O TVÁŘI SÍDLIŠTĚ A PARKU ROZHODNE I VEŘEJNOST

02. 01. 2018
O TVÁŘI SÍDLIŠTĚ A PARKU ROZHODNE I VEŘEJNOST

Jak by mohlo vypadat sídliště Pod Chlumem a Smetanovy sady? To napoví územní studie těchto dvou lokalit v podání architektonické kanceláře City Upgrade z Dukovan. V rámci jednotlivých fází zpracování studií se počítá také se zapojením veřejnosti.

„Na webové stránce www.jesenik.cityupgrade.cz mohou občané vyplnit ankety pro obě zmíněné lokality. Navíc, lidé na sídlišti Pod Chlumem obdrží  v prosincovém vydání Našeho města dotazník v papírově podobě, aby se do ankety zapojilo co nejvíce občanů této lokality,“ vysvětlila vedoucí Odboru stavebního úřadu a územního plánování Dana Kašparová. Jak dále poznamenala, vyplněný dotazník mohou respondenti odevzdat nejpozději do 5. ledna 2018. Sběrnými místy jsou radnice, vrátnice MěÚ v IPOS a Tovární ulicí a Katovna. Informace o průběhu zpracování studií budou zveřejňovány kromě výše uvedeného webového odkazu také na internetových stránkách města www.jesenik.org.              

Bližší informace podá pořizovatel územních studií, MěÚ Jeseník, Odbor stavebního úřadu a územního plánování, Tovární ul. 4/1287, Jeseník, Ing. Dana Kašparová – tel. 584 498 108 nebo Bc. Eliška Hadwigerová – tel. 584 498 178.

Na zpracování územních studií byla poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 90 % nákladů.

Další fotografie
3-2-15115086780php3u1ifa.jpg
3-3-15115087120phpppkrpl.jpg