VÝZNAMNÉ OCENĚNÍ

05. 12. 2017
VÝZNAMNÉ OCENĚNÍ

Ředitelka Střediska volného času Duha, Mgr. Vladislava Fačevicová, přijala z rukou ministra školství pana Stanislava Štecha ocenění a uznání.

Ministr ocenil její dlouholetou poctivou práci s dětmi a konstatoval, že práce ve střediscích volného času má významný podíl na výchově a vzdělávání a na formování osobnosti mladého člověka. Tuto záslužnou práci vykonávají právě zaměstnanci volnočasových aktivit.

Výrazný osobní podíl paní ředitelky na pestré nabídce volnočasových aktivit, na spolupráci se školami či jinými subjekty celého okresu má ohlas i mimo region. Práci střediska v oblasti environmentální výchovy prezentuje každoročně na krajských konferencích. Neméně významná je spolupráce s Asociací školních sportovních klubů ČR při pořádání sportovních soutěží jesenického regionu. Ve spolupráci s jinými organizacemi v okrese se také významně podílí na velmi kvalitních akcích města, výstavách, letních táborech a jiných projektech. Paní ředitelka prezentuje středisko, a tím i město Jeseník, v tisku či jiných médiích.

Blahopřejeme paní ředitelce k ocenění, ke kterému se připojujeme. Přejeme do dalších let mnoho pracovních i osobních úspěchů při náročné práci s dětmi a mládeží.

Oddělení školství

MěÚ Jeseník