NA VÝMĚNU KOTLŮ VÍCE ČASU I PENĚZ

07. 12. 2017
NA VÝMĚNU KOTLŮ VÍCE ČASU I PENĚZ

Rada Olomouckého kraje schválila 27. listopadu změny dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II. Žadatelé se nově mohou hlásit až do konce dubna 2018. Současně byl také navýšen rozpočet dotačního programu z původních 124 milionů korun na téměř 167 milionů.

V polovině listopadu bylo v programu evidováno již přes 1 500 žádostí a zájem žadatelů byl vyšší než původní rozpočet programu. Aktualizovaný dotační program najdete zde.

Finanční podpora je poskytována na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území celého Olomouckého kraje. Lidé mohou díky dotacím ušetřit při pořízení kotlů na pevná paliva, plynových kondenzačních kotlů nebo tepelných čerpadel. Podpora naopak není poskytována při koupi kotle na uhlí či kombinovaného kotle s ručním přikládáním.

Letos poprvé mohou zájemci většinu dotačních formulářů vyplnit elektronicky na webových stránkách www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace. Na stejném místě naleznou také informace k dotačnímu programu, návod k  vyplnění žádosti, včetně postupu pro následnou elektronickou evidenci formuláře. Do deseti pracovních dnů od elektronické evidence pak musí vyplněnou žádost doručit na kraj v listinné podobě.