ŠKOLA UŽ MÁ ŘEDITELE

10. 01. 2018
ŠKOLA UŽ MÁ ŘEDITELE

Základní škola Jeseník má nového ředitele, od 1. února ji povede Mgr. Dominik Liberda, dosavadní vedoucí vzdělávací instituce EduArt – umění vzdělávat, z. ú. se sídlem v České Vsi.

Jedenatřicetiletý Dominik Liberda je absolventem jesenického gymnázia a Masarykovy univerzity v Brně, kde studoval na Přírodovědecké fakultě a Fakultě sportovních studií. „Zkušenosti jsem sbíral zejména jako lektor adaptačních a zážitkových kurzů, pedagog volného času a vedoucí pracovník salesiánského střediska mládeže v Brně,“ uvedl Dominik Liberda. Poté se vrátil na Jesenicko, kde vedl organizaci EduArt, která vznikla z iniciativy rodičů a odborníků. „Zpočátku jsme se zaměřili na neformální vzdělávání, například kroužky, kurzy a volnočasové aktivity, na které pak navázaly adaptační kurzy pro základní i střední školy,“ vyjmenoval Liberda a dodal, že organizace si klade za cíl mimo jiné inspirovat školy v zavádění nových forem výuky. V tomto duchu chce nový ředitel pokračovat i v Základní škole Jeseník, která vznikla před deseti lety sloučením tří škol. „O problémech této školy, která je veřejností vnímána ne úplně pozitivně, samozřejmě vím. Má vize dalšího fungování školy spočívá především ve funkční struktuře organizace. Chci vytvořit akční tým, který se bude podílet na strategii jejího dalšího rozvoje, nechci však kopírovat model České Vsi nebo Vápenné,“ podotkl Liberda. Jak dále poznamenal, škola se musí umět více prodávat navenek a zároveň komunikovat s veřejností. „Škola se může pochlubit řadou dobrých věcí, ale málokdo o nich ví. A to je třeba změnit, zlepšit image školy. S tím souvisí i zavádění inovativních prvků výuky včetně vtažení rodičů do výchovně-vzdělávacího procesu,“ vysvětlil Dominik Liberda s tím, že Základní škola v Jeseníku by měla být majákem moderního vzdělávání na Jesenicku.