ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ

24. 01. 2018
ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ

Od 28. ledna začnou platit změny v jízdních řádech napravující největší nedostatky, které se objevily ve veřejné autobusové dopravě v Olomouckém kraji k 1. lednu 2018.

Jízdní řády jsou již nyní k dispozici na internetu. Zájemci je najdou na webu krajského koordinátora dopravy KIDSOK, kde je k dispozici kompletní přehled změn. Dále jsou změny zapracovány také do celostátního systému IDOS. Cestující se mohou i nadále obracet na infolinku na telefonním čísle 588 88 77 88, a to v pracovní dny od 5.00 do 22.30 hod. Níže uvádíme přehled změn včetně jízdních řádů (viz soubory ke stažení), které se týkají přímo Jeseníku a okolí: 

 • 950112 Jeseník – Jeseník, Lázně
 • Spoje 5 a 6 byly opožděny o 15 minut.
 • Spoje 13, 15, 17 a 27 byly opožděny o 10 minut.

 • 950113 Jeseník – Lipová-lázně - Ostružná
 • Spoj 7 a 10 byly opožděny o 5 minut.
 • Spoj 9 byl opožděn o 4 minuty.
 • Spoj 1 je veden opačným směrem než stávající spoj 2.
 • Nový spoj 11.

 • 950115 Jeseník – Nová Ves – Velké Kunětice
 • U spoje 18 byla upravena jízdní doba.
 • Spoj 6 byl uspíšen o 5 minut.
 • Spoj 202 byl uspíšen o 7 minut.

 • 950116 Zlaté Hory – Mikulovice – Jeseník – Lipová-lázně
 • Jízdní řád prošel kompletní revizí, Prosíme cestující, aby si zkontrolovali, zda se změna jízdního řádu týká jejich spojení.
 • Byly přidány nové spoje: 48, 225, 227, 228, 229, 230.
 • Spoj 215 jede jen v neděli a svátky.

 • 950117 Jeseník – Bernartice – Javorník
 • Spoje 1 a 10 byly uspíšeny o 5 minut.
 • Spoj 12 byl opožděn o 10 minut.

 • 950118 Jeseník – Žulová – Vidnava
 • Spoj 4 byl opožděn a dále upraven.
 • Spoj 10 byl uspíšen o 5 minut, byla upravena také jízdní doba.
 • Byl přidán spoj 14, 16 a 19.
 • Spoj 5 byl opožděn o 10 minut.
 • Spoje 205 a 206 byly uspíšeny o 15 minut.

 • 950120 Jeseník – Javorník – Bílá Voda
 • Trasa spoje 9 byla prodloužena.
 • Byl přidán spoj 38.
 • Spoj 14 a 31 byly opožděny.
 • U spoje 12, 25 a 201 byla upravena jízdní doba.
 • Spoj 210 byl uspíšen o 10 minut.

 • 950121 Jeseník – Písečná – Žulová
 • Spoj 5 byl uspíšen.
 • Spoj 6 byl prodloužen do Jeseníku.
 • Spoj 8 byl opožděn o 30 minut a jede vždy v pracovní dny.
 • Spoj 35 byl prodloužen a opožděn.
 • Spoj 210 byl uspíšen o 15 minut.
 • 950121/23,25 úprava JD.

 • 950126 Jeseník – Vojtovice – Žulová – Vidnava
 • Spoj 14 ukončen 7:24 na zast. Žulová, aut. st.
 • Spoj 47 zrušen.
 • U spoje 23 upravena jízdní doba.
 • U většiny spojů byla prodloužena jízdní doba.

Soubory ke stažení