REKONSTRUKCE DOMU V TYLOVĚ ULICI ZAČALA

05. 03. 2018
REKONSTRUKCE DOMU V TYLOVĚ ULICI ZAČALA

Rekonstrukce bytového domu v Tylově ulici č. 652, kde vznikne osm sociálních bytů, už začala. Po oplocení staveniště a výstavbě lešení se práce přesunuly do objektu.

„Uvnitř domu probíhají demontážní a demoliční práce. V některých bytech bylo již zahájeno zdění příček, dokončení stavby se plánuje během letošního října,“ uvedl Marek Fatura z oddělení investic jesenické radnice. Rekonstrukce v rámci dotace na sociální bydlení ovšem neznamená stěhování původních nájemníků zpět do budovy. „Vybudovaná kapacita sociálního bydlení bude součástí systému prostupného sociálního bydlení, kdy nájemníci bytu v zrekonstruované budově budou vybírání na základě kritérií, která budou zohledňovat schopnost bydlení a udržování běžných sousedských vztahů v rámci budovy i širšího okolí. Samotné bydlení pak bude spojeno v případě potřeby s intenzivní sociální prací, kdy bude zároveň velmi výrazně řešen nejen aspekt řádné a včasné úhrady za nájem, ale také dodržování domovního řádu a schopnosti dodržovat běžné sousedské vztahy také s širším okolím,“ vysvětlil  Jiří Kovalčík, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Jak dále poznamenal, výběr nájemníků nebude na základě jakékoliv etnicity, ale na základě potřebnosti a kompetencí v oblasti bydlení.

Celkové náklady rekonstrukce představují téměř 9,5 milionu korun, výše dotace z IROP dosahuje až 90 procent uvedené částky. Zbytek uhradí město. Více o rekonstrukci bytového domu jsme informovali zde:

         

Další fotografie
logo