PROJEKT "KRAJEM NISKÉHO KNÍŽECTVÍ A SLEZSKÝCH VELIKÁNŮ V. PRIESSNITZE A J. VON EICHENDORFFA" NEBUDE PODPOŘEN

15. 05. 2018
PROJEKT "KRAJEM NISKÉHO KNÍŽECTVÍ A SLEZSKÝCH VELIKÁNŮ V. PRIESSNITZE A J. VON EICHENDORFFA" NEBUDE PODPOŘEN

Projekt "Krajem Niského knížectví a slezských velikánů V. Priessnitze a J. von Eichendorffa" nebyl vybrán mezi podpořené projekty v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko a byla také zamítnuta žádost o přezkum tohoto rozhodnutí. Projekt tedy nebude v rámci 2. programové výzvy podpořen.

Za město Jeseník byly součástí projektu investice: Vodní svět V. Priessnitze ve Smetanových sadech, Parkoviště pod budovou K. Čapka č.p. 1147 a Rekonstrukce horní části Muzikantské stezky. Dalšími partnery projektu byly obec Česká Ves, obec Mikulovice, gmina Głuchołazy, gmina Nysa a Společnost Vincenze Priessnitze, z.s.

Cílem projektu bylo vytvoření nového přeshraničního turistického produktu, díky jehož fungování by byly kompenzovány značné výkyvy návštěvnosti v nejméně populárních místech, a to prostřednictvím celosezónních turistických atraktivit založených na dědictví společné historie Niského knížectví včetně významných osobností Vincenze Priessnitze a J. Von Eichendorffa.