AKTUALIZACE: INVESTIČNÍ AKCE OMEZÍ DOPRAVU

23.05.2018
AKTUALIZACE: INVESTIČNÍ AKCE OMEZÍ DOPRAVU

V Tyršově ulici začala 21. května rekonstrukce inženýrských sítí. Investiční akce za účasti Vak Jesenicka, innogy a města Jeseník je rozdělena do 4. etap a dotkne se také ulice Na Úbočí. Město financuje obnovu dešťové kanalizace Na Úbočí a ve spodní části Tyršovy ulice za 1,8 milionu vč. DPH.

Jednotlivé etapy budou předběžně probíhat takto: 

Etapa č. 1: 21.5. – 16.6. VaK, 13.6. – 23.6. plyn.

Etapa č. 2a: 25.6. – 25.7. plyn souběžně v jednom výkopu s kanalizací. 25.6. – 10.7. odbočka z křižovatky po zahradu u č.p. 289/3 (Kavoplyn).

Etapa č. 2b: 26.7. – 31.7. VaK.

Etapa č. 3: 1.8. – 5.11. plyn z horní části ulice, VaK ze spodní části.

Etapa č. 4: 14.6. – 28.7. VaK (dojde i k částečné uzavírce ulice Puškinova). 11.7. – 31.7. plyn - viz přiložené mapy.

Přesný harmonogram stavebních prací, které zahrnují  rekonstrukci vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace a plynovodu, bude upřesňován v průběhu realizace. Během rekonstrukce dojde k omezení v dopravě, režim bude následovný.

1. etapa: komunikace Tyršova bude uzavřena od Vaku po křižovatku Alšova a Na Úbočí.  V navazujícím úseku bude platit obousměrný provoz, a to až k vlakovému nádraží. Řidiči jedoucí z Lipovské ulice mohou u vily Elis odbočit vlevo i vpravo.

2a. etapa: dojde k uzavření ulice Na Úbočí od křižovatky s Alšovou ulicí. Železniční přejezd Na Úbočí bude obousměrný, doprava povede Krameriovou ulicí, přístupná bude Majakovského ulice a cesta ke garážím Na Úbočí.

2b. etapa: ulice Na Úbočí bude částečně uzavřena. Objízdná trasa povede Tyršovou a Krameriovou ulicí.

3. etapa: uzavření Tyršovy ulice po vilu Elis, uzavírka se bude provádět po padesátimetrových úsecích.

4. etapa: uzavření komunikace od vily Elis po Puškinovu ulici, uzavírka se bude provádět po padesátimetrových úsecích.

Svoz odpadu bude probíhat takto: 1. etapa: Vak vyveze popelnice na křižovatku. 2a. etapa: pro uzavřený úsek Na Úbočí + ke garážím bude kontejner umístěn na křižovatce s Tyršovou ulicí. 2b. etapa: Na Úbočí bude vývoz proveden den před stavbou. 3. etapa: kontejnery budou umístěny u vily Elis den předem, zajistí dodavatelská firma stavby. 4. etapa: kontejnery budou umístěny u vily Elis.

Podrobnější informace o rekonstrukci vodovodu a kanalizace najdete zde:

Ing. Bc. Monika Nepejchalová, vedoucí oddělení majetku

Soubory ke stažení