REKONSTRUKCE MOSTU V ULICI HUSOVA

16.09.2015
REKONSTRUKCE MOSTU V ULICI HUSOVA

Od června letošního roku byla započata rekonstrukce tzv. Ovčího mostu, který přes řeku Bělou spojuje ulici Husovu s ulicí Palackého. Oddělení investic a rozvoje Městského úřadu Jeseník informuje o realizaci akce, pod pracovním názvem „Lávka přes řeku Bělou v Jeseníku, ulice Horova - Husova, ev. č. SU-002“.

Jedná se o stavbu, spojující obnovu historického vzhledu mostu a zároveň úpravu funkčního využití lávky pro pěší. Původ ocelové konstrukce, k jejíž originální podobě se aktuální rekonstrukce snaží přiblížit, sahá do roku 1901, dokdy sloužil původně most dřevěný. Z historického pohledu jde o technickou památku z ocelové příhradové mostní konstrukce, která je charakteristická nýtovanými spoji, červeným nátěrem, kamennými postamenty (podstavci) s kandelábry a kovaným zábradlím.

Práce zahrnují zejména odstranění starého mostního svršku, otrýskání ocelové konstrukce, doplnění zkorodovaných částí při využití původních metod spojování prvků nýtováním, nátěr konstrukce, zpevnění spodní stavby (opěr) injektáží, repase zábradlí atd. Nový středový svršek mostu bude zhotoven ze spřažené betonové desky, na nějž naváže kvůli bezbariérovému přístupu betonová rampa. Chodníky po stranách budou z dřevěných fošen.

Financování stavby je zajištěno pomocí dotace v rámci programu Kulturní dědictví a současné umění, z grantu EHP a Norských fondů. Cena stavby dosahuje výše bezmála 5 mil. Kč. Dokončení stavby je plánováno v listopadu tohoto roku.

Bc. Marek Fatura, oddělení investic a rozvoje