2 zprávy
Filtr
Hledej
21. 12. 2017

Vedoucí Oddělení majetku

Město Jeseník oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
v platném znění, na obsazení volného pracovního místa
Vedoucí Oddělení majetku

přihláška úředník

 2 zprávy