2 zprávy
Filtr
Hledej
11. 05. 2017

Vedoucí oddělení majetku

Město Jeseník oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
v platném znění, na obsazení volného pracovního místa
Vedoucí oddělení majetku

přihláška

  2 zprávy