Město a městský úřad

Vítáme Vás na stránkách města Jeseník. Město Jeseník, které leží v samém srdci hor, v krajině plné přírodního bohatství, zeleně a ticha, v krajině pramenů léčivé vody a čistého vzduchu. Jeseník proslul svými lázněmi , pojmenovanými podle slavného rodáka a zakladatele moderní vodoléčby Vincenze Priessnitze. Naše město má více než 750 let dlouhou, bohatou a zajímavou historii.

Informace o městě

ROZCESTNÍK

zde naleznete podrobné menu sekce Město a městský úřad.

O MĚSTĚ

základní informace o městě Jeseník - historie, významné osobnosti, partnerská města, apod.

Rada města

členové, programové prohlášení, jednací řád, komise při RM

Úřední deska

oznámení, usnesení, výběrové řízení, územní a stavební řízení, dražební vyhláška a další.

Volby

volební okrsky ve městě Jeseník a další informace k aktuálním volbám

Mapový portál

mapa města, územní plán Jeseník, územní plány obcí, zimní údržba, technická mapa města, atd.
Aktuálně
0%
STAVEBNÍ ČINNOST U SPORTOVNÍ HALY

STAVEBNÍ ČINNOST U SPORTOVNÍ HALY

Pokračuje obnova místní komunikace a parkoviště u sportovní haly. Odstraňují se staré obrubníky a pokládají nové, po vyfrézování bude položen nový asfalt. Následovat bude výstavba nového chodníku a celková rekonstrukce silnice v horní části Dukelské ulice.

Richard Kapustka vložil zprávu 17.08.2018
VÝSTAVA PŘIBLIŽUJE OSUDY LIDÍ ZA TOTALITY

VÝSTAVA PŘIBLIŽUJE OSUDY LIDÍ ZA TOTALITY

Putovní výstava Paměť národa Olomouckého kraje, která přibližuje osudy patnácti osobností po nástupu komunistů k moci v únoru 1948 a vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968, zavítala do Jeseníku. Veřejnost si ji může prohlédnout na Masarykově náměstí do 3. září.

Richard Kapustka vložil zprávu 15.08.2018
UZAVÍRKA SILNICE

UZAVÍRKA SILNICE

Odbor dopravy a silničního hospodářství informuje o uzavírce  silnice II/455, Písečná-Velké Kunětice, 1. etapa (sil. II/455) Písečná – Supíkovice, 2. etapa most v dolní část obce Supíkovice. První etapa proběhne od 30.7. do 12.8.2018, 2. etapa od 13.8. do 31.10.2018. Důvodem je realizace stavby „Silnice II/455 a III/4578 Písečná – Velké Kunětice“.

Richard Kapustka vložil zprávu 26.07.2018
TĚŽBA KŮROVCOVÉHO DŘÍVÍ NA KŘÍŽOVÉM VRCHU

TĚŽBA KŮROVCOVÉHO DŘÍVÍ NA KŘÍŽOVÉM VRCHU

Také město Jeseník se ve svých lesích potýká s kůrovcem, na mnoha místech se vyvinula již druhá generace tohoto obávaného brouka. K nepříznivé situaci  přispěl také brzký nástup jara s vysokými teplotami a nedostatkem srážek. Město se snaží řešit kalamitní stav vyhledáváním napadených stromů s následnou účinnou asanací.

Richard Kapustka vložil zprávu 26.07.2018
NOVÝ STACIONÁŘ MŮŽE VYRŮST NA MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO

NOVÝ STACIONÁŘ MŮŽE VYRŮST NA MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO

Nová moderní budova. Tak by mohl vypadat Denní stacionář Šimon, pokud Charita Jeseník získá dotaci na realizaci svého plánu. Důstojné zázemí by klienti našli na stávajícím místě v areálu bývalé školky patřící městu. Zastupitelé tuto myšlenku podpořili na svém dnešním  zasedání.

Richard Kapustka vložil zprávu 26.07.2018
REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ 9. KVĚTNA - II. ETAPA

REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ 9. KVĚTNA - II. ETAPA

V návaznosti na etapizaci regenerace sídliště 9. května byly dokončeny i práce na revitalizaci sídliště v druhé etapě. Stavební činnost probíhala v lokalitě vymezené ulicemi Boženy Němcové, Dukelská a Vaškova.

Richard Kapustka vložil zprávu 25.07.2018
Odbory informují
0%
zprávy v pondělí 13. srpna 2018
Předškolní vzdělávání Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Spádové obvody městských mateřských škol jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2016, kterou se stanoví obvody mateřských
Základní vzdělávání Přijetí k základnímu vzdělávání: Žák plní povinnou školní docházku v základní škole ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než „spádovou školu". O přijetí k základnímu v
zprávy ve čtvrtek 26. července 2018
Rozhodnutí žádosti o povolení úplné uzavírky pozemních komunikací (dále jen „uzavírka“) podanou dne 27.6.2018 JÍZDNÍ ŘÁDY AUTOBUSŮ  PLATNÉ OD 30.7. DO 12.8.2018 Jeseník - Písečná -  Žulová IV-0950121 Jeseník - Vidnava - Velká Kraš IV-0950119 Jeseník - Žulová - Vidnava IV-0950118