Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva
dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2009

Na Městském úřadě Jeseník bylo v roce 2009 zaevidováno celkem 15 žádostí o podání informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb.

Z toho:
4     žádosti vyřízeny elektronickou poštou (bez poplatku)
9     žádostí vyřízeno písemně  (bez poplatku)
2     žádosti vyřízeny písemně (s poplatkem)

Ing. Věra Prosová
tajemnice MěÚ


Zpracovala:
Magdaléna Kopecká

V Jeseníku 11. 1. 2010