Zápisy z jednání finančního výboru

Volební období 2018-2022

předseda: Rudolf Lindovský
tajemník: Karel Buchta (karel.buchta@mujes.cz)
členové: Lenka Špangerová, Ladislav Trhlík, Marie Fomiczewová, Zuzana Vidláková

Ke stažení