Zápisy z jednání finančního výboru

Volební období 2018-2022
předseda:
Rudolf Lindovský
tajemník: Ing. Karel Buchta (karel.buchta@mujes.cz)
členové: Lenka Špangerová, Ladislav Trhlík, Ing. Marie Fomiczewová, Ing. Zuzana Vidláková

Zápis z 1. zasedání finančního výboru ze dne 04. 12. 2018 verze pro tisk