Z historie města

První zmínka o Jeseníku se datuje do roku 1267, kdy se v latinském pramenu cituje jako Vriwald (později Frývaldov), tedy místo zbavené lesa. Do konce 13. století se stal městem, díky své strategické poloze na cestě z Moravy do Slezska a také díky nalezištím železné rudy v okolí. V tomto období  byl také vybudován frývaldovský hrad, který stojí dodnes (Vodní tvrz). Na počátku 16. století město získalo horní privilegie a vlastní erb. Těžba ale pomalu upadala a spíše se začala rozvíjet řemesla, především textilnictví.

V polovině 17. století Frývaldovsko (poté i Šumperko a Velkolosinsko) nechvalně proslulo čarodějnickými procesy, které si jen ve Frývaldově vyžádaly 100 obětí. Po období útlumu se Frývaldovsko začalo znovu rozvíjet na počátku 19. století, kdy zde založil A. Rayman továrnu na jemné prádlo, které putovalo do celého světa. A také díky založení prvního vodoléčebného ústavu V. Priessnitzem v osadě Gräfenberk. Rozkvět podtrhlo také vybudování železnice z Hanušovic, založena byla také nemocnice, měšťanská škola.

Od roku 1918 se Frývaldovsko stalo součástí nově vzniklého Československa, což se neobešlo v převážně německy mluvící oblasti bez problémů, a proto Frývaldov obsadila čs. armáda. Významnou událostí první republiky byla frývaldovská stávka, která byla důsledkem hospodářské krize 30. let. Po Mnichovské dohodě bylo Frývaldovsko připojeno k Německu a čeští obyvatelé museli oblast opustit. Po válce se mohli znovu vrátit a většina německy mluvících obyvatel byla odsunuta a v roce 1947 byl Frývaldov přejmenován na Jeseník. Výrazný úbytek obyvatel byl kompenzován stěhováním obyvatel z vnitrozemí, avšak původní ráz krajiny byl postupně měněn. Mezi významné podniky se zařadili Rudné doly, Moravolen atd. Po roce 1989 většina velkých zaměstnavatelů a Jesenicko se začalo orientovat především na rozvoj cestovního ruchu, ale i tak se oblast stále potýká s těmito strukturálními změnami.